انواع جی پی اس ردیاب و ردیاب پرسنلی، خودرو و حیوانات